Fotogalerie vlastní mechanizace:

 
 
 

Fotogalerie zhotovení jímek, šachet a ČOV:

Fotoglerie vodovodnío, kanalizačního a plynového potrubí:

nIzolace základů, drenáže:

:
 
 
 
     Fotogalerie zhotovení studní:
 
 
 

Zhotovení Bazénu, včetně zámkové dlažby:

 

Fotogaleie zhotovení základových pásů: