Naší specializací je i kontejnerová přeprava sypkých materiálů. Naším vozem jsme schopni přepravit široké spektrum nákladu.

  • Přepravíme vám všechen sypký materiál, popřípadě i zajistíme dovoz stavebnío materiálu - např. písků, štěrků, betonu, kamenů, uhlí, mulčovací kůry, palivového dřeva, keramzitu, zdícího materiálu, izolace, až po asfalt, hnojiva, sůl, atd.

  • Provádíme odvoz a likvidaci odpadů například stavební sutě (cihelný a betonový recyklát atd.), střešní krytiny, eternitu, výkopové zeminy, dřeva a zeleně. Odvoz odpadu při stěhovaní, rekonstrukci a podobně. Cena likvidace odpadu bude účtována dle ceníku skládky.

  • Dále pak nabízíme převozy stavební techniky a strojů  do 4t

     
 
 
ODVOZ SUTI 
Kontejnery na stavební suť . Odvoz stavební suti z rekonstrukce či demolice, přistavení kontejneru na dohodnutou dobu.Kontejnery mají nosnost 5 tun, což odpovídá přibližně 2,5 metru krychlovému stavební suti
 
ODVOZ ODPADU
Odvoz odpadu při vyklízení staveb, budov, hal  a skladů, sklepů a půd. Odvoz odpadu při stěhovaní, rekonstrukci a podobně. Přistavení kontejneru na dohodnutou dobu, odvoz na skládku.
 
 
 

Nabízíme: 

- přistaveni kontejneru 

- odvoz stavebních sutí

- odvoz velkoobjemového odpadu

- odvoz zeleně

- přepravu sypkých hmot a materiálu

- přeprava suchého betonu

- přeprava štěrků, písků, recyklátů

- odvoz stavební suti, zeminy, atd.

- převozy stavební techniky a strojů  do 4t

- odvoz velkoobjemového odpadu a stavebních sutí do  sběrného dvora.