Nabízíme:                                                                                 

 

 •  zemní a výkopové práce, terénní úpravy, stavební činnost, přípravné práce pro stavby, základy rodinných domů, sklepů, bazénů, atd.

 •  kompletní demolici objektů a budov (ruční a strojní), včetně uložení odpadu a suti         

 •  bourací práce, pikování a rozebírání železobetonových konstrukcí hydraulickým kladivem

 •  výstavbu a realizaci inženýrských síťí kanalizační, vodovodní a plynové přípojky

 •  kompletní dodávka inženýrských sítí a přípojek k RD

 •  jádrové vrtání, prostupy do zdí, podlah, stropů, kanalizace a jiné betonové či kamené zdivo a to     až do průměru 350mm.

 •  podvrty pod vozovkou různých průměrů, řezání asfaltu, hutnění a pěchování výkopů a ploch

 •  odkopání a příprava štěrkového lóže, pokládka zámkové dlažby, včetně obrub

 •  realizace místních komunikací, parkovišť a zpevněných ploch, pokládka zámkové dlažby

 •  příprava podkladu pro cesty, chodníky a vjezdy, včetně hutnící techniky

 •  zhotovení vsakovací jímky na dešťovou vodu, septiky, čističky odpadních vod

 •  Zhotovení studní do hloubky cca 6m, čištění a odkalování studní

 •  usazování skruží a šachet, jímek, žump

 •  zajistíme kompletní zhotovení základové desky

 •  přípravu terénu pro zakládání staveb

 •  hydroizolace proti vlhkosti,drenáže,trativody.

 •  výkopy základů, základových pasů, sklepů atd.

 •  hutnění zásypů výkopu, podloží apod.  

 •  svahování a úpravy terénu

 •  dokončovací zemní práce

 •  výkopy bazénů, rybníčků atd.

 •  čištění vodních toků i stok

 •  nakládání sypkého materiálu i materiálu na paletách

 •  odvoz stavební suti, zeminy a přebytečného materiálu. 

 •  přeprava štěrků, písků, recyklátů atd.